JonErsgården

 

Damastväverska
Eleonor Gidlund 

Sommar-lördagar 
kl 21 stilla stund i gårdskapellet


Den ljuvaste sensommardagen...
The most lovely day in the late summer... 

Den vackraste vinterdagen...
The most beautiful day in the wintertime...

 Bo på Ekologisk gård
"Säng & Frukost"

 

 

"Bed & Breakfast"


WEBB 
SHOP

ekologiskt jordbruk 
och 
historia

EKO
BLOGG

damastväveri

Kontakt

Damaskweaver Eleonor Gidlund


home

BORDSBÖN 

 

Det har hänt så mycket i vår närhet som tar tag i  hjärtat, både sorg och glädje.
I sommar vill jag ta min nyckelharpa och sätta mej i vårt lilla gårdskapell i häbret och spela toner som kommer från hjärtat. Läsa något ur en klok bok och stilla fundera över livet,
Välkommen till en stilla stund, på lördagkvällar kl 21 i sommar.

It has happened so much around us, during some years, both sadness and hapiness.
It makes our hearts trumble.
This summer,  I will take my keyharp to our little chapel and play from my heart.
6 pm  saturday evening, during the summer, can be a such  good time.

 

Låt oss ge varandra tid,
låt oss göra famnen vid,
låt oss älska, låt oss sjunga,
inte hålla tand för tunga,
låt oss skratta, låt oss leka
låt oss sorgerna beveka,
låt oss jaga tvivlen bort,
livet är så gränslöst kort!

                Bo Setterlind

 

Till fjärilens minne

Säg inte
att ingenting blir kvar
av den vackraste fjäril livet gav.

Säg inte
att vingarnas färg bleknar bort
och försvinner i vinden som stoft.

Om fjärilens kropp måste gömmas i grav,
är ändå den svindlande
flykten kvar.

                                Bo Setterlind

 

Du får lyfta, du får bära,
jag kan bara allting lämna
Tag mig, led mig, var mig
nära
Ske mig vad du sen må ämna

                                 Karin Boye

He Wishes for the Cloths of Heaven 

Had I the heavens’ embroidered cloths,
Enwrought with golden and silver light,
The blue and the dim and the dark cloths
Of night and light and the half-light,
I would spread the cloths under your feet:

But I, being poor, have only my dreams;
I have spread my dreams under your feet;
Tread softly because you tread on my dreams.

                       by W.B. Yeats                                   (1865-1939)