JonErsgården

 

Damastväverska
Eleonor Gidlund 

Sommar-lördagar 
kl 21 stilla stund i gårdskapellet


Den ljuvaste sensommardagen...
The most lovely day in the late summer... 

Den vackraste vinterdagen...
The most beautiful day in the wintertime...

 Bo på Ekologisk gård
"Säng & Frukost"

 

 

"Bed & Breakfast"


WEBB 
SHOP

ekologiskt jordbruk 
och 
historia

EKO
BLOGG

damastväveri

Kontakt

Damaskweaver Eleonor Gidlund


home

BORDSBÖN 
ekologisk gård lammproduktion och landskapsvård ullgarn kardflor långullsfällar
  örtkryddor studiebesök album länkar
  • JonErsgårdens örtkryddor är KRAV-odlade
  • Här finns isop, oregano - kungsmynta, citronmeliss - hjärtans fröjd, muskatellsalvia, libsticka, malört, johannesört, såpnejlika, humle, myntor, kummin och allt som kan tänka växa här uppe i Norrland samt även ört - teväxter och läkeväxter.
  • En trädgård i Fransicus anda med Solsången som tema. Här finns våra systrar och bröder.

orter2003JonER_ 001.jpg (442695 bytes)

örter2003JonER 015.jpg (461673 bytes)

örter2003 kungsmynta.jpg (289139 bytes)

orter2003backtimjan.jpg (471241 bytes)

orter2003temynta.jpg (468071 bytes)

orter2003krusmynta.jpg (453253 bytes) orter2003såpnejlika.jpg (426509 bytes) orter2003 sallad.jpg (440577 bytes)

krydda.jpg (40549 bytes)

Solsången av Fransiskus av Assisi, år 1225

"Allrahögste, allsmäktige, gode Herre,
din är lovsången och äran och härligheten
och din är all välsignelse,
dig allena tillkommer de
och ingen människa är värdig att ens nämna ditt namn.

Lovad vare du, min Herre
med hela din skapelse,
särskilt för broder Sol,
som skänker oss dagen och ljuset.
Vacker är han i sin väldiga glans.
Om dig, du Allrahögste, bär han vittnesbörd.

Lovad vare du, min Herre för syster Måne och stjärnorna.
På himmelen har du gjort dem lysande, tindrande och sköna.

Lovad vare du, min Herre
för broder vind och för luften
och regnet och den klara himmelen,
ja för all väderlek,
genom vilken du uppehåller din skapelse.

Lovad vare du, min Herre
för syster Vatten.
Mäkta nyttig är hon, ödmjuk, kostbar och kysk.

Lovad vare du, min Herre
för broder Eld, genom vilkan du upplyser natten åt oss.
Skön är han, lekfull, mäktig och stark.

Lovad vare du, min Herre,
för vår syster, moder Jord,
som föder oss och bär oss
och framalstrar allehanda frukter
och färgrika blomster och örter.

Lovad vare du, min Herre,
för dem som av kärlek till dig
förlåter varandra
och som tåligt bär sjukdom och lidanden.
Saliga är de, när de så håller ut i din frid.
Av dig, du Allrahögste, skall de mottaga livets krona.

Lovad vare du, min Herre,
för vår syster den lekamliga Döden,
vilken ingen levande förmår undfly.
Ve dem som dör i dödssynd.
Saliga de som möter döden
inneslutna i din allraheligaste vilja.
Dem kan den andra döden inte skada.

Lova och välsigna min Herre
och tacka och tjäna honom
i stor ödmjukhet."